Privacy

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tamboeri vzw is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Tamboeri vzw.

Privacy en persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tamboeri vzw verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Door gebruik te maken van deze website wordt U geacht de gebruikersvoorwaarden te accepteren.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Allergieën
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (via google analytics)

Waarom we gegevens nodig hebben

Tamboeri vzw verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling via onze betaalprovider Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland
 • Het opmaken van fiscale attesten en deelnemerslijsten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of emailen  indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of mbt Uw kindje gedurende een muziek kampje.
 • U te informeren over wijzigingen inzake kampjes of nascholingen mbt data, locatie, ...
 • Tamboeri vzw analyseert uw gedrag op de tamboeri.be website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Hiervoor gebruiken we google analytics.

Hoe lang we gegevens bewaren

Tamboeri vzw zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 10 jaar.

Foto's

Vzw Tamboeri neemt gedurende de kampen en andere activiteiten zoals nascholingen en workshops, muziek op schoot enz...  foto's waarop deelnemers afgebeeld staan. Deze foto's kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publiciteit voor tamboeri vzw. Indien U  niet wenst dat een foto van U, Uw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, gelieve dit per email of per post te melden. Bij kampjes : Gelieve hierbij een foto van jouw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

Delen met anderen

Tamboeri vzw verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen, het opmaken van fiscale attesten, verzekering.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (mollie bv, kbc verzekeringen, webdoos bvba)  sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tamboeri vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Tamboeri vzw gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bart@tamboeri.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en rijksregisternummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Tamboeri vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:

Website: www.tamboeri.be

Telefoonnummer: 003248518936

Moerkerksesteenweg 49

8310 St Kruis Brugge

Beveiliging

Tamboeri vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bart@tamboeri.be.