• Kostprijs: € 130
 • Locatie: Brugge
 • Aantal dagen: 1
Inschrijven
Data
 • 25/11/23
  Vorming muziekpedagogisch werken met kinderen
  09:30 16:00 : Muziekpedagogisch werken met kinderen
Locatie
 • Locatie: Praktijk voor muziek en kunsttherapie
  Adres: Wantestraat 147, 8310 Assebroek
Een doe, ervaring en praktijkgerichte vorming voor iedereen die muzikaal met kinderen aan het werk is/wil gaan.

Tamboeri pro: muziekpedagogisch werken met kinderen

25/11/23 Door Bart Merlevede
Omschrijving

Deze vorming bestaat uit vier  onderdelen die elk een deel van de dag innemen. Het is belangrijk dat alle vier onderdelen worden gevolgd, daar ze onlosmakelijk met elkander zijn verbonden. 

Het eerste onderdeel bestaat uit het scheppen van een theoretisch kader. Er wordt aandacht geschonken aan visie omtrent ontwikkelingspsychologie en hoe deze zich vertaalt in muzikale taal en mogelijkheden. 

Het tweede onderdeel belicht het muzikaal werken met 0-3 jarigen, waarbij de context niet vergeten wordt. 

Het derde en vierde onderdeel gaan over respectievelijk het muzikaal werk met  3-6 en 7-12 jarigen.. 

Met name onderdelen 2,3 en 4 zijn doe en ervaringsgericht. 

De muzikale bouwstenen worden bewust ingezet. Er wordt in diverse spelen/werkvormen gewerkt met ritme, melodie, harmonie, enz... . 

Je gaat naar huis met een rugzak diverse spelvormen, liedmateriaal en inspiratie. 

Het is niet nodig een instrument te kunnen spelen, om deel te nemen aan deze vorming. De methodiek  en werkvormen zijn laagdrempelig en toepasbaar voor iedereen die met kinderen werkt of wil werken. 

 

 

 

Voor wie

 • Muziektherapeuten
 • Muziekpedagogen
 • Hulpverleners
 • Leerkrachten
 • Groepswerkers
 • Kleuterjuffen
 • Onthaalouders en begeleiders in crèches 
 • Begeleiders in de buitenschoolse opvang
 • Leerkrachten muziekonderwijs

 

 

 

Inclusief

 • Een ervaringsgerichte, hands on opleidingsdag van 09:30-16:00
 • Syllabus en cursusmateriaal
 • Netwerkingmoment en inspiratie door je eigen collega's
 • Koffie, thee,water en sap tijdens de pauzes

 

 

 

Breng mee

 • Jezelf zoals je bent
 • Lunchpakket
 • Schrijfgerief, map en syllabus worden voorzien