• Kostprijs: € 375
  • Locatie: In de opvang
Contactaanvraag
Muziek, woord en dans in de kinderopvang

Muziek, woord en dans in de kinderopvang

Door Het Tamboeri team
Wat is inbegrepen?

- Eén digitaal toegestuurde syllabus met liedmateriaal en spelletjes per opvanginitiatief

- Voorbereiding, evaluatie en administratie (zoals deelnemerslijsten enz...)

- Gebruik muziekinstrumenten en literatuur van Tamboeri gedurende de vorming

- Een inspirerende, methodisch onderbouwde, doe gerichte vorming!

Omschrijving

Via speelse opdrachten en werkvormen leren kinderen zich op een expressieve manier uit te drukken. Musiceren, acteren en bewegen stimuleert hun creativiteit, fantasie, sociale vaardigheden en geeft hun zelfvertrouwen een boost. Met themagerichte oefeningen en voorbeelden. De vorming is heel doe en ervaringsgericht en je kan het geleerde daags nadien toepassen.

Tarief

375 euro forfait voor 2 tot 3 uur.

110 euro per uur voor 4-6 uren

100 euro per uur voor meer dan 2 dagdelen (+6 uur)

Vervoerskosten @ 0,40 euro/km Alle prijzen excl btw 21%