• Kostprijs: € 450
  • Locatie: Op school
Contactaanvraag
Muziek in de kleuterklas

Muziek in de kleuterklas

Door Bart Merlevede
Wat is inbegrepen?

  • Syllabus in pdf formaat met lied en spelmateriaal 
  • Een inspirerende, doe en praktijk gerichte nascholing!

Omschrijving

Met kleuters musiceren is heerlijk!  Wist je dat je helemaal geen CD's, instrumenten - of wat dan ook- nodig hebt om muziek te maken, als je je eigen stem maar goed gebruikt? We gaan dus ook samen zingen. Je leert niet alleen leuke liedjes, maar ook liedjes om bij rituelen te gebruiken (functionele liedjes) zoals voor het slapengaan, bij het opruimen, in de rij .... We gaan ook bewegen op muziek.
We maken gebruik van instrumentjes en materialen, geschikt en in het bijzonder ontwikkeld voor kleuters, op een heel toegankelijke en eenvoudige manier, we spelen muzikale spelletjes. Je gaat op zoek naar het muzikale terrein waarin jouw kwaliteit ligt en je krijgt kansen en concrete handvaten om datgene waarin je nog onzeker bent, te oefenen. Melodie, ritme, zingen, trommelen, bewegen, muzikale spelletjes, relaxatie, .... . Dat mag je verwachten in deze nascholing. Ze is ervaringsgericht en er wordt terug gekoppeld naar de theorie en jouw klaspraktijk. Je krijgt de gelegenheid om zelf aan de slag te gaan met muziek en spel, om te oefenen. We schenken ook aandacht aan de ontwikkeling van het kind en hoe muziek daar een rol in speelt, aan de sfeer in jouw klas en hoe muzikale elementen kunnen bijdragen aan een gevoel van veiligheid en gezelligheid. We staan stil bij jouw muzikale kwaliteiten, want wees gerust, die heb je!  En .... wist je dat kinderen een heel dankbaar oefen publiek zijn?

Daarnaast wordt een context gecreëerd waarbinnen jij als begeleider muziek als ‘leuk’ kan ervaren - je vertrouwen in jezelf als ‘muzikaal mens’ neemt toe - waardoor jij de muzikale ideeën kan en durft toe te passen in je klas.

Een nascholing op school duurt minimum 3 uur tot een ganse dag of een avond.

Tarief

160 euro forfaitaire kost voor 1 uur;

150 euro per uur vanaf 2 uren

130 euro per uur voor 4-6 uren

120 euro per uur voor meer dan 2 dagdelen (+6 uur)

Vervoerskosten @ 0,41 euro/km Brugge-locatie