• Kostprijs: € 450
  • Locatie: In de opvang
Contactaanvraag
Muziek in de kinderopvang (3-12jr)

Muziek in de kinderopvang (3-12jr)

Door Het Tamboeri team
Wat is inbegrepen?

- Eén digitaal toegestuurde syllabus met liedmateriaal en spelletjes per opvanginitiatief
- Voorbereiding, evaluatie en administratie (zoals deelnemerslijsten enz...)  
- Gebruik muziekinstrumenten en literatuur van Tamboeri gedurende de vorming
- Een inspirerende praktijkgerichte vorming

Omschrijving

In een halve dag, een dag of een avond krijg je materiaal aangereikt om te musiceren en muziek te beleven met kinderen. Hiervoor hoef je zeker geen muzikant te zijn.
We maken gebruik van (zelfgemaakte) liedjes, spelletjes, goedkope en zelfgemaakte instrumentjes. De vorming is heel doe en praktijk gericht. De nascholing richt zich op begeleiders van kinderen tussen 3-12 jaar. Een andere of specifieke vraag? Geen probleem. Tamboeri werkt graag op uw maat. 

Nodig: een lokaal waarin bewogen kan worden. 
Stoelen opgesteld in een kring.

Ook opleidingstrajecten van meerdere halve dagen kunnen worden voorzien. In dat geval komt tamboeri in de verschillende leefgroepjes van uw crèche of voorziening langs en wordt gezongen, gespeeld en geluisterd samen met de begeleiders en kinderen. De begeleiders leren dus al doende. Er worden mogelijk muzikale opdrachtjes gegeven aan de begeleiders om te oefenen in de weken tussen twee vormingssessies.

Voor een langer traject, email info@tamboeri.be
 

Tarief

160 euro forfaitaire kost voor 1 uur;

150 euro per uur vanaf 2 uren

130 euro per uur voor 4-6 uren

120 euro per uur voor meer dan 2 dagdelen (+6 uur)

Vervoerskosten @ 0,41 euro/km Brugge-locatie