Opleiding, nascholing en vorming

Nascholingen, opleidingen en vormingen worden gegeven door gespecialiseerde en geschoolde trainers die tevens in het werkveld staan. Met andere woorden: ze DOEN wat ze AANLEREN. In het open aanbod kan individueel worden ingeschreven. Deze nascholingen/vormingen vinden plaats in Hoeve Hangerijn te Brugge (gemeneweide weg Zuid 113). We komen ook graag naar U toe om Uw pedagogische studiedag te verzorgen, workshops te geven aan leerkrachten, begeleiders in de kinderopvang en/of kinderen, op school of in de kinderopvang.

DELEN, DOEN, LEREN: MUZIEK MET KINDEREN 0-6 JAAR

Open aanbod: leer ukelele of gitaar spelen

Open aanbod: opleiding tot muziek begeleider start 17 november 2018

Ukelele voor begeleiders kinderopvang en onderwijs

Muziek in de klas (lager onderwijs)

Muziek in de kleuterklas

Muziek met babies en peuters

Muziek in de kinderopvang (0-3 of 3-12jr)

Muziek met kleuters in de opvang

Dans en beweging in de kinderopvang (3-12jr)

Dans en beweging in de kleuterklas

(On)gewoon creatief in de klas (lager en kleuter)

Welbevinden, rust en relaxatie in de klas (kleuter en lager)

Theater in de klas (kleuter en lager)