• Kostprijs: € 120
 • Locatie: Brugge
 • Aantal dagen: 1
Inschrijven
Data
 • 05/03/22
  5 maart- Tamboeri pro+ module 3: Muziek met 3-12 jarigen
  09:30 16:30 : 5 maart - Tamboeri pro+ module 3: Muziek met 3-12 jarigen
Locatie
 • Locatie: Hoeve Hangerijn
  Adres: Gemeneweideweg zuid 113, 8310 Assebroek
Een praktijkgerichte opleiding voor professionals in onderwijs, hulpverlening, en kinderopvang

Tamboeri pro+ module 3: Muziek met 3-12 jarigen

05/03/22 Door Bart Merlevede
5 maart - Tamboeri pro+ module 3: Muziek met kinderen 3-12 jr

De opleiding is zoals alle tamboeri pro dagen bijzonder doe en praktijkgericht, gestoeld op opleiding, ervaring en stevige theoretische fundamenten. Je hoeft geen muzikant te zijn om deel te nemen. Je gaat naar huis met een pak nieuwe ervaringen, inspiratie en ideeën. We werken vanuit concrete muzikale methoden en werkvormen, vanuit muziektherapeutische en muziekpedagogische achtergrond .

Inhoud

In de voormiddag ligt het accent op muziek met 3-7 jaar. In de namiddag ligt het accent op muziek met 7-12 jaar. Een aantal werkvormen en liedjes uit beide dagdelen kunnen weliswaar worden vertaald en gebruikt in beide leeftijdsgroepen. Aan bod komen: 

 • concreet liedmateriaal
 • muzikale spelletjes
 • muziek en beweging
 • muziek en crea
 • muziek, ontspanning, welzijn en klankomgeving
 • slagwerk/percussie

Trainer

Bart Merlevede is muziektherapeut en trainer. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in het therapeutisch en (ortho)pedagogisch muzikaal werken met kinderen, jongeren, volwassenen in groep en individueel, in diverse settings. Hij werkte als muziektherapeut in de kinder en jeugdpsychiatrie, woonde en werkte in een huis voor jongeren met verstandelijke beperking, werkte een jaar als muziektherapeut in Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg. Hij liep een jaar stage bij een muziektherapeut gestalttherapeute. Bart is als gastdocent verbonden aan diverse vorming en onderwijs instanties: Wisper, Vives, Artevelde, Howest, Avansa, VVSG Vormingsfonds, Vdkomma, Landelijke kinderopvang, enz.... Hij begeleidt regelmatig muziekateliers voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en hun context, voor ouders en kind, zanggroepen, muziekateliers voor volwassenen, maatschappelijke projecten, en heeft zijn eigen praktijk voor muziektherapie. Hij nam deel aan diverse nascholingen en trainingen, inter/supervisie en studiedagen. Steeds meer werkt hij vanuit delen, doen en leren vanuit de kracht en talenten van ieder groepslid.

Praktisch

Het traject bestaat uit 3 opleidingsmodules, wat betekent dat kan worden ingeschreven voor 1,2 of 3 modules naar keuze. De kostprijs van 1 module bedraagt 120 euro, voor de ganse opleiding van drie modules 300 euro (ipv 360). Indien U voor het ganse traject van drie modules wenst in te schrijven, selecteer dan 'Tamboeri pro+ muzikaal opleidingstraject'. Problemen bij het inschrijven? Gelieve een email te richten naar bart@tamboeri.be. Een factuur kan worden opgemaakt voor U of Uw werkgever. Gelieve dit aan te duiden bij Uw inschrijving. Inschrijvingsgelden kunnen niet worden terugbetaald (tenzij in geval van ziekte). Gemiste modules kunnen niet worden ingehaald het daaropvolgende jaar. De eventueel geldende overheidsmaatregelen inzake corona worden steeds gerespecteerd, door zowel trainer als deelnemers. Door U in te schrijven verklaart U zichzelf hiermee akkoord. Indien één of meerdere modules niet kunnen plaatsvinden, nav corona, wordt de opleiding uitgesteld en ontvangt U een tegoedsaldo, inzetbaar voor alle tamboeri activiteiten uitgezonderd kampjes.

Neem mee

 • schrijfgerief
 • lunchpakket

Inbegrepen

 • Syllabus met werkvormen, methoden en liedmateriaal
 • Koffie, thee en sap tijdens de pauzes
 • Een nascholing die zowel professioneel als persoonlijk verrijkend is in een mooie rustgevende omgeving
 • Netwerking en uitwisselingsmomenten met collega's.