• Kostprijs: € 120
 • Locatie: Brugge
 • Aantal dagen: 1
Inschrijven
Data
 • 12/02/22
  12 februari - Tamboeri pro+ module 2: stemwerk en zang
  09:30 16:30 : 12 februari - Tamboeri pro+ module 2: stemwerk en zang
Locatie
 • Locatie: Hoeve Hangerijn
  Adres: Gemeneweideweg zuid 113, 8310 Brugge
Een praktijkgerichte opleiding voor professionals in onderwijs, hulpverlening, en kinderopvang

Tamboeri pro+ module 2: Stemwerk en zang

12/02/22 Door Bart Merlevede
Stemwerk en zang

De opleiding is zoals alle tamboeri pro dagen bijzonder doe en praktijkgericht, gestoeld op opleiding, ervaring en stevige theoretische fundamenten. Je hoeft geen muzikant te zijn om deel te nemen. Je gaat naar huis met een pak nieuwe ervaringen, inspiratie en ideeën. We werken vanuit concrete muzikale methoden en werkvormen, vanuit muziektherapeutische en muziekpedagogische achtergrond . Er wordt beroep gedaan op ieders bereidheid tot zelfervaring en reflectie, om de leerstof te oefenen.

De inhoud is toepasbaar in diverse settings:

- jongeren/volwassenen hulpverlening (therapeuten,begeleiders, muziekatelierbegeleiders, ....)

- onderwijs ( (muziek)leerkrachten secundair, lager en kleuter, ondersteuners, ...)

- kinderopvang (begeleiders buitenschoolse kinderopvang)

Inhoud

Er wordt gewerkt met stem, zang en lichaam/beweging. Aan bod komen:

 • opwarmingswerkvormen
 • bewegingswerkvormen
 • ademhalingswerkvormen
 • liedmateriaal gekaderd binnen diverse stijlen, talen en tradities: mantra's, doowap, gospel, pop, Afrikaans, Spaans, folk, ...
 • zang werkvormen en stemimprovisaties

We worden ons hierin regelmatig op milde wijze gewaar van het contact met ons lichaam. De aanpak is gericht op doen, ervaren, beschouwen/reflectie om tot leren te komen.

Trainer

Bart Merlevede is muziektherapeut en trainer. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in het therapeutisch en (ortho)pedagogisch muzikaal werken met kinderen, jongeren, volwassenen in groep en individueel, in diverse settings. Hij werkte als muziektherapeut in de kinder en jeugdpsychiatrie, woonde en werkte in een huis voor jongeren met verstandelijke beperking, werkte een jaar als muziektherapeut in Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg, is gastdocent bij diverse vorming en onderwijs instanties: wisper, vives, artevelde, howest, vorming plus, VVSG vormingsfonds, vdkomma, landelijke kinderopvang, enz.... Hij begeleidt regelmatig muziekateliers voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en hun context, voor ouders en kind, zanggroepen, muziekateliers voor volwassenen, maatschappelijke projecten, enz... . Hij nam deel aan diverse nascholingen en trainingen, inter/supervisie en studiedagen. Steeds meer werkt hij vanuit delen, doen, leren en werken vanuit de kracht en talenten van ieder groepslid.

Praktisch

Het traject bestaat uit 3 opleidingsmodules, wat betekent dat kan worden ingeschreven voor 1,2 of 3 modules naar keuze. De kostprijs van 1 module bedraagt 120 euro, voor de ganse opleiding van drie modules 300 euro (ipv 360). Indien U voor het ganse traject van drie modules wenst in te schrijven, selecteer dan 'Tamboeri pro+ muzikaal opleidingstraject'. Problemen bij het inschrijven? Gelieve een email te richten naar bart@tamboeri.be. Een factuur kan worden opgemaakt voor U of Uw werkgever. Gelieve dit aan te duiden bij Uw inschrijving. Inschrijvingsgelden kunnen niet worden terugbetaald (tenzij in geval van ziekte). Gemiste modules kunnen niet worden ingehaald het daaropvolgende jaar. De eventueel geldende overheidsmaatregelen inzake corona worden steeds gerespecteerd, door zowel trainer als deelnemers. Door U in te schrijven verklaart U zichzelf hiermee akkoord. Indien één of meerdere modules niet kunnen plaatsvinden, nav corona, wordt de opleiding uitgesteld en ontvangt U een tegoedsaldo, inzetbaar voor alle tamboeri activiteiten uitgezonderd kampjes.

Inbegrepen

 • Syllabus met daarin werkvormen, methoden en liedmateriaal
 • Koffie, thee en sap tijdens de pauzes
 • Een nascholing die zowel professioneel als persoonlijk verrijkend is in een mooie rustgevende omgeving
 • Netwerking en uitwisselingsmomenten met collega's.

Neem mee

 • Lunchpakket
 • Schrijfgerief