• Kostprijs: € 130 per dag
 • Locatie: Brugge
 • Aantal dagen: 6
Inschrijven
Data
 • 16/11/19
  Module 1 - Methodiek en werkvormen
  09:30 16:30 : Tamboeri pro : opleiding muziek begeleider 2019-2020
 • 11/01/20
  Module 2 - Muziek met baby, peuter en kleuter
  09:30 16:30 : Tamboeri pro : opleiding muziek begeleider 2019-2020
 • 01/02/20
  Module 3 - Slagwerk met groepen
  09:30 16:30 : Tamboeri pro : opleiding muziek begeleider 2019-2020
 • 07/03/20
  Module 4 - Stem, lichaam en zang
  09:30 16:30 : Tamboeri pro : opleiding muziek begeleider 2019-2020
 • 14/03/20
  Module 5 - Beweging, Sherborn en relaxatie
  09:30 16:30 : Tamboeri pro : opleiding muziek begeleider 2019-2020
 • 21/03/20
  Module 6 - Groepsdynamica en muziek
  09:30 16:30 : Tamboeri pro : opleiding muziek begeleider 2019-2020
Locatie
 • Locatie: Hoeve Hangerijn
  Adres: Gemeneweideweg zuid 113, 8310 Brugge
Een hands on praktijkgerichte opleiding voor professionals in onderwijs, kinderopvang en hulpverlening

Tamboeri pro: opleiding muziek begeleider 2019-2020

16/11/19 11/01/20 01/02/20 07/03/20 14/03/20 21/03/20 Door Bart Merlevede Het Tamboeri team
Module 1 - Muziek methode en werkvormen - 16 november 2019

Concrete muzikale werkvormen, improvisatie technieken. Je leert hoe een groep muzikaal in handen te nemen adhv jouw persoonlijke tools, de bouwstenen van muziek, samenspel en interactie. Werkvormen worden toegespitst op en zijn bruikbaar in zeer diverse doelgroepen: kleuters, lagere school kinderen, 12-18 jarigen, volwassenen, mensen met beperking enz...  Docent: Bart Merlevede en Jozef Sercu

Module 2 - Muziek met baby, peuter en kleuter - 11 januari 2020

Een introductie in liedmateriaal, didactiek, muziek en ontwikkeling, en geschikte muziek instrumenten. De aangebrachte theoretische en methodische handvaten worden vervolgens geoefend met oefenpubliek Docent: Bart Merlevede

Module 3 - Slagwerk met groepen - 1 februari 2020

Didactiek, concrete werkvormen en technieken waarmee je de volgende dag al ritmisch aan de slag kan met jouw doelgroep. Werkvormen worden toegespitst op en zijn bruikbaar in zeer diverse doelgroepen: kleuters, lagere school kinderen, 12-18 jarigen, volwassenen, mensen met beperking enz... Docent: Bart Merlevede 

Module 4 - Stem, lichaam en zang - 7 maart 2020

Integratie van stem,zang en lichaamswerk: fysieke opwarmingsoefeningen, beweging, adem en stem methoden komen aan bod op geintegreerde wijze. We worden ons meer bewust van ons gewaarzijn van contact met ons lichaam. We verbinden lichamelijke en emotionele spanning met stemklank. Het gebruik van stem biedt de mogelijkheid om onszelf van spanningen te bevrijden, in contact met het hier en nu, met onszelf en de ander. We maken daarnaast gebruik van  liedmateriaal in diverse stijlen en talen: mantra, doowap, gospel, pop, Afrikaans, Spaans, folk, ... ... . - en zang improvisaties. De werkmethode is gestoeld op doen, voelen, beschouwen/reflectie om tot leren te komen. Docent: Bart Merlevede en Jozef Sercu

Module 5 - Beweging, sherborne en relaxatie - 14 maart 2020

Beweging, Sherborne en relaxatie technieken. Een bijzonder rijke inspirerende dag, waarbinnen je zelf de aangeboden werkvormen en methodieken aan den lijve ervaart. Bovenal word je geinspireerd om een creatieve, milde EN energieke professional te zijn. Werkvormen uit Sherborne, yoga, relaxatie, lichaamsgerichte therapie, gedragen door een stevige psychologische achtergrond. Docent: Kristel Geers, psychologe, centering practitioner, Sherborne en yoga docent, lichaamsgericht therapeute.

Module 6 - Groepsdynamica en muziek - 21 maart 2020

Werkvormen en methodiek waarin muziek en proces centraal staan. Aan bod komen: Gesprekstechnieken nav muzikale improvisaties. Werken vanuit zelfervaring, uit en in de comfort zone, veiligheid-onveiligheid, persoonlijke en professionele thema's nav muzikaal werk. In deze dag ga je met muziek, de groep EN met jezelf als instrument aan de slag. Je staat hierna voor een groep met meer methodische bagage, meer muzisch creatieve ervaring, meer inzicht in groepsprocessen en meer zelf inzicht. Docent: Bart Merlevede

Docenten

Bart Merlevede is muziektherapeut en trainer met meer dan 20 jaar ervaring in het therapeutisch en (ortho)pedagogisch werken met muziek, kinderen, volwassenen in groep en individueel, in diverse settings. Hij werkte als muziektherapeut in de kinder en jeugdpsychiatrie, woonde en werkte in een huis voor kinderen met verstandelijke beperkingen, is gastdocent bij diverse vorming en onderwijs instanties: wisper, vives, artevelde, howest, vorming plus, VVSG vormingsfonds, vdkomma, landelijke kinderopvang, enz.... Hij begeleidt regelmatig muziek ateliers voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en hun context, voor ouders en kind, zanggroepen, muziek ateliers voor volwassenen, socio culturele projecten, enz... , Bart nam deel aan diverse nascholingen en trainingen, inter, supervisie en studiedagen. Steeds meer werkt hij vanuit delen, doen, leren en werken vanuit de eigen kracht en talenten van ieder groepslid. 

Kristel Geers: www.kristelgeers.be

Jozef Sercu: www.jozefsercu.be

Praktisch

De opleiding is modulair opgebouwd, wat betekent dat kan worden ingeschreven voor 1 of meerdere dagen/modules of voor de ganse opleiding. De kostprijs van 1 module bedraagt 130 euro, voor de ganse opleiding bedraagt deze 780 euro incl btw 21%. Inschrijven kan je doen via de website (links boven inschrijfknop). Problemen bij het inschrijven? Graag e mailen naar bart@tamboeri.be.

Een factuur kan worden opgemaakt voor U of Uw werkgever. Gelieve dit aan te duiden bij Uw inschrijving. 

Inschrijvingsgelden kunnen niet worden terugbetaald (tenzij in geval van ziekte). Modules kunnen niet worden ingehaald het daaropvolgende jaar. Er kan echter opnieuw worden ingeschreven per email voor betreffende module aan tarief -50%, indien de opleiding opnieuw plaats vindt. 

Wat is inbegrepen

- Inspirerende 'hands on' 6 daagse opleiding waarna je met muziek pedagogische en muziek therapeutische werkvormen en een arsenaal aan ervaringen naar huis gaat.

- Verrijkende ontmoetingen met collega's en networking

- Een aangename inspirerende leeromgeving waarin je helemaal jezelf kan zijn.

- CD tamboerijnen zingen op reis (bij deelname ganse opleiding)

- Modulair opgebouwde syllabus met liedmateriaal, spel en literatuur , meteen toepasbaar in de praktijk.

- Tamboeri opleiding certificaat

- Follow up: Tot 3 maanden na de opleiding recht op 1 gratis supervisie gesprek van 45 minuten (bij deelname aan ganse opleiding, bij deelname aan 1 of meerdere modules 1 supervisie gesprek aan 50% tarief).

- Koffie, thee , sap en versnaperingen bij onthaal en gedurende de pauze - Broodjesmaaltijd

- 6 thematische lesdagen, telkens van 09:30-16:30 door Bart Merlevede en gastdocenten met uitstekende expertise!

- Gebruik Tamboeri bibliotheek en instrumentarium gedurende de opleidingsdagen. - Praktijk stage mogelijkheid (geen verplichting) bij Tamboeri.

- Verzekering

- De opleiding is met name praktijk gericht, en reikt concrete handvaten aan om meteen mee aan de slag te gaan op de werkvloer.

Voor wie

Voor wie muzikaal met (groepen) mensen aan de slag wenst te gaan en haar/zijn muzikale en trainers vaardigheden wenst uit te breiden. Je bent muziektherapeut,(ortho)pedagoog, opvoeder, muzikant, (kleuter)leerkracht, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener. Met of zonder muzikale ervaring. Je beschikt over enkele basis muzikale vaardigheden en/of bent bereid deze verder uit te breiden.